Végfelhasználói licenszszerződés (EULA) a Firka Animációs Szoftverhez

Copyright (C) 1998,2003,2011,2020 FAZEKAS László (a Szerző).
Minden jog fenntartva.

Kapcsolati cím és forgalmazó:
Firkafilm Animációs és Szolgáltató Kft.
H-6044 Kecskemét, Kikelet u. 39. HUNGARY

1. A Firka Animációs Szoftver (a Szoftvertermék) minden felhasználója el kell fogadja ezen EULA feltételeit.

2. A Szoftvertermék és a hozzákapcsolódó információs anyag tekintetében a Szerző az érvényes jogszabályok által megengedett maximális mértékben elhárít minden garanciát, ideértve, de ezzel egyebeket nem kizárva a forgalmazhatóságra és meghatározott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciákat.

3. A Szerző az érvényes jogszabályok által megengedett maximális mértékben elhárít minden felelősséget bármilyen kárért, ideértve, de nem kizárólagosan a személyi sérülés okozásáért, az üzleti haszon elmaradásáért vagy egyéb anyagi veszteségből eredő károkért, amelyek ezen Szoftvertermék bármiféle felhasználásából erednek.

4. A Szoftverterméket csak a Szerző változtathatja meg, aki ezt bármikor, előzetes bejelentés nélkül megteheti. A Szoftvertermék tartalmazhat a Szerző tulajdonát képező, üzleti titoknak minősülő részeket, a Szoftvertermék disassemblálása, belső felépítésének bármiféle vizsgálata tilos, amennyiben az érvényes jogszabályok nem korlátozzák ezen megkötést.

5. A Szoftvertermék tartalma szabadon másolható, terjeszthető bármilyen formában, amennyiben ezen műveletek eredményében teljes és változatlan formájában marad meg. A Szoftvertermékhez tartozó kézikönyv szabadon másolható és terjeszthető a Szoftvertermék digitális információ részétől függetlenül is, amennyiben ezen műveletek eredményében teljes és változatlan formájában marad meg.

6. A Szoftvertermékben található futtatható program ingyenesen használható időbeli és mennyiségbeli korlátozás nélkül, kereskedelmi és nem-kereskedelmi célokra egyaránt, kivéve az ezen EULA és az érvényes jogszabályok által korlátozott tevékenységeket.


(Fazekas László aláírása)

A Firka Animációs Szoftver szerzője, a Firkafilm Kft., Magyarország tagja