Végfelhasználói licenszszerződés (EULA) a Firka Animációs szoftverhez

Copyright (C) 1998,2003,2011 Fazekas László. Minden jog fenntartva.

FirkaFilm Kft. HUNGARY

1. A Firka animációs szoftver minden felhasználója el kell fogadja ezen EULA feltételeit.

2. A Firka szoftver és a hozzákapcsolódó információs anyag (a Szoftvertermék) tekintetében a Szerző az érvényes jogszabályok által megengedett maximális mértékben elhárít minden garanciát, ideértve, de ezzel egyebeket nem kizárva a forgalmazhatóságra és meghatározott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciákat.

3. A Szerző az érvényes jogszabályok által megengedett maximális mértékben elhárít minden felelősséget bármilyen kárért, ideértve, de nem kizárólagosan a személyi sérülés okozásáért, az üzleti haszon elmaradásáért vagy egyéb anyagi veszteségből eredő károkért, amelyek ezen Szoftvertermék bármiféle felhasználásából erednek.

4. A Szoftverterméket csak a Szerző változtathatja meg, aki ezt bármikor, előzetes bejelentés nélkül megteheti. A Szoftvertermék tartalmazhat a Szerző tulajdonát képező, üzleti titoknak minősülő részeket, a Szoftvertermék disassemblálása, belső felépítésének bármiféle vizsgálata tilos, amennyiben az érvényes jogszabályok nem korlátozzák ezen megkötést.

5. A Szoftvertermék tartalma szabadon másolható, terjeszthető bármilyen formában, amennyiben ezen műveletek eredményében teljes és változatlan formájában marad meg. A programhoz tartozó kinyomtatott kézikönyv szabadon másolható és terjeszthető a Szoftvertermék digitális információ részétől függetlenül is, amennyiben ezen műveletek eredményében teljes és változatlan formájában marad meg.

6. A Szoftvertermék Felhasználói Azonosító Kóddal (UIC) védett. Minden UIC egyedi és csak egy installált programmal használható. A Szerző nem vállal felelósséget valamely UIC több mint egy Szoftvertermék példányban való felhasználásából keletkező adatveszteségekért.

7. A Szoftvertermékben található program felhasználható UIC nélkül is ingyenesen, mint korlátozott próba verzió. Ebben az esetben a Szoftvertermék képes a Szoftvertermék más példányai által készített jelenet állományok fogadására, de nem képes más példányok által fogadható jeleneteket készíteni. A Szoftvertermék ilyen módon történő felhasználása nem korlátozott, és időtartamában is korlátlan.


(Fazekas László aláírása)
Fazekas László

A Firka Animációs szoftver szerzője, a FirkaFilm Kft., Magyarország tagja